Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta
Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

 

Praktycznie żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie ma żadnej szansy na rozwijanie się, jeżeli nie będą do niego doprowadzone odpowiednie komunikacyjne trasy, i to nie tylko samochodowe lecz i kolejowe. Jak na razie infrastruktura kolejowa dużo do życzenia będzie pozostawiać, szczególnie w przypadku portów jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w tych obszarach. Jeżeli chodzi o Trójmiasto, to tu znacznie korzystniej będzie pod tym względem wypadał Port w Gdańsku. Na samym początku bieżącego roku oddano do użytku linię 226 między Pruszczem Gdańskim a Portem Północnym. Dodatkowo w trakcie budowania jest kolejny tor tej trasy, przez co już od września składy jeździć będą mogły w każdą stronę, z całkowitą przepustowością nawet do dwustu składów na dobę. Plany są dużo większe, ponieważ zgodnie z tym, co mówią przedstawiciele Portu Gdańskiego docelowa przepustowość trasy ma być zwiększona sześciokrotnie. Z tego też powodu już w chwili obecnej prowadzonych jest kilka istotnych projektów, mających pomóc w realizacji tych zamierzeń, a kolejne kilka będzie w trakcie projektowania, konsultacji czy też gromadzenia koniecznej dokumentacji.

Tak samo duży zakres prac prowadzony jest w porcie w Gdyni. W pierwszej kolejności port ten ma w planach dostosować infrastrukturę kolejową do parametrów sieci TEN-T. Będzie to między innymi pozwalać na obsługę znacznie cięższych i dłuższych pociągów niż w chwili obecnej, bo aż do 740 metrów długości. Zrealizowana równocześnie porządna modernizacja systemów sterujących będzie się z kolei przyczyniać do sporego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a równocześnie znacznie poprawi jakość obsługi przejazdów na obszarze portu. Jednym z dużych projektów, które mogłyby w dużym stopniu na długie lata poprawić jakość kolejowych połączeń na terenie Gdyni, jest zmodernizowanie dwóch linii przebiegających przez tę miejscowość. Aktualnie posiadają one tylko po pojedynczym torze, a poza tym nie posiadają linii elektrycznej, więc obydwa z tych obszarów byłyby do realizacji. Na dzień dzisiejszy ten właśnie projekt jest w fazie studium wykonalności, a po zakończeniu tego etapu można będzie przedstawić zainteresowanym stronom najlepsze rozwiązania i rekomendacje. Planowane koszty to około 1,6 miliarda złotych, a szacowana data ukończenia w roku 2021.