Transport kontenerów

Transport kontenerów i transport drobnicy zjednostkowanej, w tym przede wszystkim kontenerów bywa teraz najpopularniejszym typem przewozu. Dotyczy wszystkich gałęzi transportu morskiego jak również intermodalnego: od przewozów morskich, po kolejowe oraz transport drogowy, w tym „transport kontenera” jak również „kontener transport”.

Wzięcie swoją kontenery zawdzięczają ekonomii. Uniwersalizacja „opakowań” (gro kontenerów stanowią przecież dwa jego typy: 20- oraz 40-stopowe) spowodowała znacznie redukcja kosztów przewozu. Jest to wynik unifikacja środków transportu: od ciągników drogowych, popularnych TIRów, po urządzenia portowe, kiedy choćby ciągniki SISU, suwnice nabrzeżowe oraz placowe na terminalach kontenerowych bądź wreszcie same statki funkcjonujące w transporcie morskim. Zjednoczenie owe dotyczy nie tylko urządzeń natomiast także organizacji pracy.

Znacznemu „wygładzeniu” z racji zastosowania uniwersalnych rozwiązań uległy przekształceniu wąskie gardła w ciągach logistycznych, natomiast formowanie i rozformowywane kontenerów stało się akcją ogromnie efektywniejszą i bezpieczniejszą niż dawniej, co usługi zakresu: transport kontenera, zaś także „kontener transport” robi efektywniejszymi.

Kontenery jednakże to nie zaledwie dwa najpopularniejsze ich typu: 20 oraz 40 stopowe (jakie dla konieczności statystyk przeładunków definiuje się stosownie jako odpowiedniki 1 oraz 2 TEU). Zróżnicowanie potrzeb spowodowało, że wprowadzono najróżniejsze kolejne typy różniące się od najpopularniejszych wielkością, konstrukcją czy wyjątkowym zastosowaniem.

Pożądane byłoby wspomnieć o kontenerach  High Cube. Różnią się one od normalnych większą wysokością zewnętrzną wynoszącą 9’6″ (2,895mm). W rezultacie uzyskano dodatkowo ok. 10m3 kubatury ładownej. Kontener ten przeznaczony jest celowo do przewozu ładunków lekkich, przestrzennych oraz o podwyższonej wysokości, jakich nie można załadować do standardowego kontenera. W wielu przypadkach stosowane w transporcie morskim.

Interesującym rozwiązaniem są kontenery typu palletwide, skonstruowane na bazie 40′ kontenerów uniwersalnych. Ich zwiększoną szerokość wewnętrzną powstała, aby umożliwić załadunek w poprzek 3 europalet lub dwóch palet przemysłowych. W rezultacie do kontenera 40’PW wolno załadować 30 europalet, do 45’PW – 33, jak do kontenera 40′ uniwersalnego tylko 25. Kontenery palletwide używane są w żegludze bliskiego zasięgu (szczególnie Europa) tam, gdzie morski transport musi ostro rywalizować z transportem samochodowym.

Spośród innych typów kontenerów warto wymienić 20 a także 40 – stopowe kontenery z otwartym dachem (tzw. „open-topy”). Do transportu towarów ponadgabarytowych zaprojektowano tzw. Hardtopy, jakie trudno lub nie można załadować do standardowego kontenera. Konstrukcja takiego kontenera zapewnia załadunek zarówno od góry jak również poprzez otwór drzwiowy z demontowaną belką górną. W przeciwieństwie od kontenera open top, hardtop ma demontowalny stalowy wodoszczelny dach. Dach ten waży ok. 450 kg. Kontenery hardtop należą do sprzętu specjalistycznego. Szeroko wykorzystywane w dziedzinie „transport kontenera”.

Kontenery platformy mają długość 20′ i 40′.Stosuje się je do transportowania materiałów ciężkich a także gabarytowych. Ładowność kontenerów platform 40′ wynosi ok. 40 ton a także dużo przewyższa różne rodzaje kontenerów. Wytrzymała podłoga umożliwia transport towarów o olbrzymich naciskach miejscowych. Kontenery te używane są w relacjach port-port. Podobnie kiedy kontenery flaty, w kombinacji kilku zdołają tworzyć na pokładzie bądź w ładowni statku tween deck do transportu materiałów niekontenerowych. Zarówno w ramach usługi „kontener transport”.

Spośród pozostałych względnie popularnie używanych (w branży transport morski) wypada wymienić dodatkowo  kontenery chłodnicze, które służą do transportu ładunków wymagających stałej temperatury. Boki mają budowę przekładową napełnioną pianką poliuretanową.

Jednostka chłodząca utrzymuje automatycznie stałą temperaturę w zakresie ok. +25°C – -25°C tak długo, jak różnica między temperaturą zewnętrzną jak również zadaną nie przewyższy dla grzania 42°C, chłodzenia 65°C. Uzyskują one dużą popularność w zakresie usług „transport kontenera” oraz „kontener transport”.

Użytkuje się zarówno kontenery zbiornikowe (tzw. Tanki), do przewozu chemikaliów płynnych lub np. cieczy pitnych.