Agencja celna

Agencja celna – objaśnienia normalnie określają Agencję Celną – w branży ekonomia morska – jako przedsiębiorstwo, bądź też szerzej – osoba uprawniona do dopełniania przed odpowiednimi organami celnymi w imieniu zleceniodawców wszelkich czynności przewidzianych w Kodeksie Celnym, aczkolwiek pracownika tejże agencji, czyli agenta celnego określa się jako osobę wyspecjalizowaną w wykonywaniu odpraw celnych na rzecz eksporterów oraz importerów. To od nich ogromnej mierze zależy sprawny transport kontenera lub realizacja specjalistycznych serwisów rodzaju „kontener transport”.
Instytucje powołane do pieczy nad finansową „szczelnością” państwa w ramach międzynarodowego obrotu towarowego jak również gospodarki morskiej to nade wszystkim Urzędy Celne a także to z nimi zwłaszcza agencje celne wchodzą w kontakt w trakcie wykonywania zleceń. Z pracą urzędów celnych wiąże się nierozdzielnie termin Cła. Zgodnie z definicjami, cło to opłata pobierana przez państwo w ramach usługi np. transport kontenera (wg określonych ustawowo stawek) za przejście towaru przez granicę obszaru celnego (granicę celną).
Kontener transport. Pośród stosowanych uniwersalnie rodzajów opłat celnych wyróżnia się mi.in. opłaty fiskalne, których celem bywa dostarczenie państwu pożądanych dochodów. Innym rodzajem opłat celnych są opłaty gospodarcze, które występują, gdy przez nałożenie opłaty celnej państwo stara się w określony sposób oddziaływać na zachowania podmiotów gospodarczych (pobudzając je bądź zarówno hamując określony rozwój aktywności, w ten sposób wpływając na kondycję globalną gospodarki). W ramach tego ostatniego wolno jeszcze wyróżnić poczynania reglamentacyjne regulujące odpowiednie kierunki oraz rozmiary obrotów zagranicznych bądź również protekcyjne – mające za powinność chronić produkcję krajową przed rywalizacją zagraniczną.
Transport morski – w realiach Unii Europejskiej, natomiast przede wszystkim obszaru Strefy Schengen mnóstwo procedur celnych dotyczących wymiany między państwami członkowskimi zostało gigantycznie uproszczonych, co jednak nie znaczy całkowitego wyrzeczenia się podmiotów tworzących rynek wspólnotowy kontroli nad swoimi obszarami celnymi w zakresie „kontener transport”. Z drugiej strony na skutek zjawiska globalizacji wiecznie rośnie wymiana handlowa a także towarowa nie wyłącznie w ramach najbliższego sąsiedztwa, tj. w Europie, niemniej jednak może być to zjawisko ogólnoświatowe, a udział partnerów azjatyckich, szczególnie Chin w obrocie towarowym ciągle rośnie, co gigantycznie ułatwia transport kontenera. Dlatego także agencje celne a także agenci celni wciąż stanowią a także stanowić będę nad wyraz ważne ogniwo w sprawnej wymianie towarowej.
Na marginesie, warto jeszcze przytoczyć dzisiejszą definicję komory celnej w transporcie morskim, terminu oraz mechanizmu stosowanego od wieków, co do jakiego narosło wiele wątpliwości. Otóż komora celna to organ administracji państwowej, jakiego zadaniem bywa wymiar i pobór ceł (również przy operacjach typu kontener transport)– kiedy też fizyczne miejsce zatrzymania jak również kontroli jak również clenia produktów przechodzących przez granicę celną kraju lub zarówno obszaru celnego. W strefie celnej zatrzymywane również są produkty, których eksport czy import  został niedozwolony. Nie w przeciwnym wypadku jest w wypadku transportu kontenera.