Gdańsk

Gdańsk – na przestrzeni historii ściśle jest powiązany z transportem morskim i gospodarką opartą o morze.

Niemały wpływ na taki stan rzeczy miała ciężka i racjonalna praca instytucji i firm partycypujących w obrocie portowo-morskim oraz każdych budujących branżę TSL.

Gdańsk i transport morski

Gdańsk na dobre a wraz z nim firmy spedycyjne takie jak Helena TS włączył się w główny nurt światowego transportu morskiego.

Potrzeby logistyczne, które zaowocowały budową jednej z najistotniejszych inwestycji w historii Gdańska. Deepwater Container Terminal, który nader szybko stał się największym w Polsce terminalem kontenerowym scalając się, a wreszcie przełamując czarodziejską barierę 1 miliona TEU na rok.

Tak błyskawicznego wzrostu i tak wielkiego sukcesu nie spodziewał się nikt. Sukces terminalu wabi za sobą dalsze wydarzenia.

Nieodzowna staje się rozbudowa centrum logistycznego, linii kolejowych, usług transportu drogowego (transport kontenera), zaawansowanych serwisów TSL, oraz każdej infrastruktury, suprastruktury, rozwiązań prawnych i biznesowych sprzyjających rozwojowi transportu morskiego.