Koniec awarii systemu NCTS2

Koniec awarii systemu NCTS2

W dniu 04.11.2016, w godzinach porannych awaria systemu NCTS2 została rozwiązana, zaś o godzinie 08:30  przywrócono działanie usługi e-Tranzyt. W związku z zaistniałą awarią komunikaty przesłane do systemu NCTS2 przed godziną 6:00 dnia 04.11.2016 muszą być ponownie przesłane ponownie, poinformował kierownik Projektu NCTS2 Przemysław Rudzki . Awaria systemu  powstała w dniu 01 listopada 2016 roku.

NCTS2 – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy 2 został stworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło” w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dla kogo?
NCTS2 daje możliwość importerom czy eksporterom wysyłanie elektronicznych zgłoszeń do procedury wspólnotowego/wspólnego tranzytu i tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR oraz obsługę operacji tranzytowych. Dane o operacji tranzytowej są wymieniane w czasie rzeczywistym przy użyciu komunikatów przesyłanych pomiędzy urzędami celnymi oraz pomiędzy urzędami celnymi i przedsiębiorcami. NCTS2 jest krajową częścią systemu NCTS, który został wdrożony w państwach Unii Europejskiej i w państwach – stronach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. Stosowanie systemu jest obowiązkowe w przypadku przemieszczania towarów o statusie nieunijnym oraz dla wszystkich towarów w ramach karnetu TIR.

Co nam daje?
System usprawnia kontrolę i zarządzanie nad przebiegiem procedury tranzytu, zapewnia wcześniejsze zakończenie operacji tranzytowej i szybsze zwolnienie gwarancji zabezpieczającej przesyłkę.

System zapewnia przedsiębiorcom szereg korzyści:

  • szybszą odprawę celną dzięki elektronicznej komunikacji w czasie rzeczywistym między urzędami celnymi państw uczestniczących w przewozie tranzytowym;
  • wcześniejsze zakończenie operacji tranzytowej, szybsze zwolnienie gwarancji zabezpieczającej towary, przekładające się na większą płynność finansową przedsiębiorstwa;
  • zmniejszenie kosztów zasobów niezbędnych do obsługi procedur celnych;
  • przejrzystość informacji dotyczącej towarów i zgłoszeń tranzytowych;
  • wspomaganie procedur uproszczonych w tranzycie (upoważniony nadawca/upoważniony odbiorca).