Transport morski , transport kontenerów to nasze usługi

Transport morski – dobry przewoźnik morski, przyjazna spedycja . Przewóz z każdego kraju, brak ukrytych kosztów, niezmienność ceny po złożeniu zamówienia to cechy, które nas wyróżniają z pośród naszej konkurencji.

Nasza spedycja specjalizuje się w wszechstronnej obsłudze logistycznej ładunków transportowanych drogą morską oraz lądową. 

  • Posiadamy własne zestawy ciężarowe przystosowane do przewozów kontenerów.
  • Organizujemy transport morski i lotniczy oraz spedycję morską poprzez naszych wykwalifikowanych spedytorów.
  • Usługi logistyczne i spedycyjne wspomaga  nasza agencja celna, otwarta w 2000 roku. Oferujemy odprawy : eksportowe, tranzytowe, importowe oraz  importowe w procedurach uproszczonych i fiskalnych .
Kładziemy bardzo duży nacisk na poziom świadczonych przez nas usług, chcemy aby każdy klient był z nas zadowolony i poprzez to polecał nasza spółkę swoim znajomym i kontrahentom z którymi współpracuje.

Transport morski ożywia gospodarkę, przyczynia się do gigantycznego skoku w wymianie kulturalnej między różnymi częściami świata i szybszego upowszechniana oryginalnych wynalazków a także metod wytwórczości.

Transport morski  stanowi koronne ogniwo w strategii wszelkich mocatransport morskirstw, a największe z nich Chiny czy też Stany Zjednoczone wydają się niepodzielnie panować nad szlakami handlowymi wielu rejonów globu, Wyznaczają główne trasy linii kontenerowych bądź szlaki tankowców, są jednymi z najwybitniej dochodowych części gospodarki morskiej, a tym samym obiektem najostrzejszej rywalizacji rynkowej.

Rywalizację możemy obserwować także na polskim rynku, tj. w polskich terminalach kontenerowych Gdańska ( terminal DCT ) i Gdyni ( terminale BCT i GCT, ) ścierają się wpływy tak potężnych przewoźników morskich jak Maersk lub MSC oraz też powstających w różnych konfiguracjach  aliansów przewoźników morskich. Przywoływaną konkurencję widzimy pomiędzy spedytorami kontenerowymi , agencjami celnymi, depotami kontenerowymi, przewoźnikami lądowymi ; transport kolejowy , transport kontenerowy drogowy.