Transport morski , transport kontenerów to nasze usługi

Transport morski – jako jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki ma swoją historię oraz duży wymiar w obecnych czasach. To od niego zależą dostawy towarów niezbędne dla wytwórczości czy też handlu, jakie są nieosiągalne na lokalnym rynku.

Nasza spedycja specjalizuje się w wszechstronnej obsłudze logistycznej ładunków transportowanych drogą morską oraz lądową. 

  • Posiadamy własne zestawy ciężarowe przystosowane do przewozów kontenerów.
  • Organizujemy transport morski i lotniczy oraz spedycję morską poprzez naszych wykwalifikowanych spedytorów.
  • Usługi logistyczne i spedycyjne wspomaga  nasza agencja celna, otwarta w 2000 roku. Oferujemy odprawy : eksportowe, tranzytowe, importowe oraz  importowe w procedurach uproszczonych i fiskalnych .
Transport morski ożywia gospodarkę, przyczynia się do gigantycznego skoku w wymianie kulturalnej między różnymi częściami świata i szybszego upowszechniana oryginalnych wynalazków a także metod wytwórczości.

Im niezwyklej wzbogacona linia brzegowa w jakimś rejonie świata, tym sporzej portów, więcej ludów zamieszkujących na brzegami mórz i szybszy rozwój transportu. Starożytna Grecja, Grecja hellenistyczna lub morskie Imperium Rzymskie nie istniałyby, gdyby nie potężny jak również rozwijany transport morski.

Gdy znaczący jest dla gospodarki transport morski niech świadczą zdarzenia z VII wieku, kiedy to arabowi opanowali Lewant odcinając Europę od szans bezpośredniego handlu z Indiami. Z miejsca zmotywowało to rządnych handlu Europejczyków do poszukiwania nowych dróg do globu, co stało się zaczątkiem dużych wypraw odkrywców, w tym słynnej podróży Kolumba, który na trzech statkach: Ninja, Pinta oraz Santa Maria trafił aż do wyspy Salvador i uznany został za odkrywcę Ameryki.

W ślad za Kolumbem jak również jego wielkimi zwiastunami poszli inni, czyniąc z Atlantyku miejsce typowych połączeń morskich. Spośród jednej strony osadnicy płynący by skolonizować nowo odkryty kontynent, z drugiej złoto jak również wszystkie dobra Nowego Świata transportowane na wschód, iżby radować mieszkańców Europy. Na bazie odkrywania nowych kolonii zaistniały wielki potęgi morskie: Portugalia jak również Hiszpania, potem Francja oraz wreszcie największa z nich: Zjednoczone Królestwo, które to w XX też panować będą w aspekcie usług spod znaku transport kontenera. To właśnie transportowi morskiemu, wymianie handlowej oraz władaniu nad morzami imperia te zawdzięczała najlepsze lata swej świetności i późniejszy rozkwit serwisów „kontener transport”.

Nie w przeciwnym razie może być jak również aktualnie. Transport morski  stanowi koronne ogniwo w strategii wszelkich mocarstw, a największe z nich Stany Zjednoczone wydaje się niepodzielnie panować nad szlakami handlowymi wielu rejonów globu, Zasadnicze trasy typowych linii kontenerowych bądź szlaki tankowców są jednymi z najwybitniej dochodowych części gospodarki morskiej, a tym samym obiektem najostrzejszej rywalizacji rynkowej.transport morski

Ślady tej rywalizacji możemy obserwować także na polskim rynku, między innymi kontenerowym. W głównych krajowych terminalach kontenerowych Gdańska i Gdyni ścierają się wpływy tak potężnych przewoźników morskich jak Maersk lub MSC, fachowców od transportu a także spedycji jak Helena Transport-Spedycja i niemal wszystkich liczących się przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie towarowym droga morską,  W tym fakcie należy upatrywać nie zagrożeń jednakże szans dla polskiego transportu morskiego, iżby – tak kiedy dla starożytnych cywilizacji – stał się on przyczynkiem na rzecz olbrzymiego skoku gospodarczego i cywilizacyjnego naszego państwa.