Wzrost roli portów morskich w międzynarodowym handlu

Wzrost roli portów morskich w międzynarodowym handlu

Wzrost roli portów morskich w międzynarodowym handlu
Wzrost roli morskich portów w handlu zagranicznym

Nasze polskie porty od dawna pełnią niezwykle ważne zadanie w międzynarodowym handlu, a w ostatnim czasie ich znaczenie jeszcze bardzo wzrasta. Ale bez odpowiednich inwestycji w odpowiednią infrastrukturę, w tym w połączenia połączenia drogowe i kolejowe nie będzie żadnej szansy na to, aby mogły się rozwijać tak jak wymaga tego rynek. A rynek zaczął aktualnie iść w stronę przewozów o charakterze intermodalnym, które się charakteryzują tym, że dowóz zakupionych towarów na miejsce docelowe jest wykonywane paroma rodzajami transportu, to znaczy przeważnie morskiego i drogowego oraz kolejowego. Dla klientów jest to świetna opcja, bo otrzymują kontenery prosto do swojej siedziby, jednak jeśli chodzi o logistykę stanowi to duże wyzwanie. Po dopłynięciu statku do portu docelowego same kontenery szybko i sprawnie przekładane na pociągi lub ciężarówki, później ich trasa wiedzie do jednego z paru terminali, żeby ostatecznie trafić na samochód jadący do końcowego klienta. Aktualnie w naszym kraju działa kilka terminali, w środkowej i południowej jego części, i są one bardzo dobrze skomunikowane z portami na wybrzeżu.

Osoby z branży oceniają że rola portów w naszym kraju cały czas będzie rosnąć, przy założeniu oczywiście, że poczyni się dalsze inwestycje, wymagane go tego, żeby nie pozostać w tyle za zmieniającym się rynkiem. Dużo zrobiono do tej pory, lecz bardzo dużo jeszcze jest niezbędne, ponieważ sieć połączeń nie jest nadal pełna. Potrzebne są kolejne trasy kolejowe, modernizacja tych, które już istnieją, a dodatkowo poprawa infrastruktury wokół samych portów. Inwestycje te w dużym stopniu będą finansowane ze środków Unii Europejskiej, bo w najbliższym czasie na usprawnienie kolei przeznaczone jest 5 mld euro, a blisko dziesięć wykorzystać będzie można na drogi. Jednocześnie podkreśla się, że już na dzień dzisiejszy nasze porty zaczęły się cechować znacznie wyższą konkurencyjnością niż jeszcze kilka lat temu, dzięki czemu skutecznie one rywalizują z innymi europejskimi portami. Bez wątpienia bardzo duży wpływ na to miały poczynione inwestycje, liczne ułatwienia dla nowych inwestorów i co najważniejsze zmiany procedur portowych, pozwalające na sprawniejszą obsługę kontenerowców.