Prognozy na kolejny rok dla Portu Gdańskiego

Prognozy na kolejny rok dla Portu Gdańskiego

Prognozy na kolejny rok dla Portu Gdańskiego
Jakie są prognozy na następny rok w Porcie Gdańskim

 

Minione lata bardzo rozpuściły zarządzających portem w Gdańsku – w końcu bez przerwy padały nowe rekordy jeśli chodzi o wyniki finansowe czy przeładunkowe. Nawet miniony rok, pomimo tego że że oceniany jako ciężki dla całej branży jednak dał blisko 11-procentowy wzrost liczby przeładunków, i to pomimo kryzysu, który panował przy kontenerach. Władze portu postawiły bowiem na uniwersalność, dzięki czemu mniejsze obroty w którejś z grup towarowych rekompensowane są przez coś innego. Przez to są mniejsze obawy o to, że jakieś załamanie wywrze jakiś znaczący wpływ na port i jego kondycję, a on sam będzie dużo odporniejszy na rynkowe zawirowania. Spory spadek ilościowy był w ubiegłym roku jeśli chodzi o rozładunek kontenerów, jak się jednak w ostatecznym rozrachunku okazało, ich tonaż był większy niż w ubiegłym roku, z kolei ogromna, blisko 20-procentowa dynamika wystąpiła przy rozładunku paliw. Na następny rok plany są rzecz jasna również całkiem spore, ale dyrekcja portu będzie zadowolona, jak się uda utrzymać poziomy z roku poprzedniego.

Obecnie niezwykle trudno ciężko będzie określić, w jaką stronę będzie się rozwijała ogólna sytuacja na rynkach światowych i jakie to będzie miało przełożenie na sytuację portu. Prognozuje się, że Azjatyckie kraje w dalszym ciągu pogrążone będą w dużej recesji, więc spodziewać się należy dalszych spadków lub ewentualnie utrzymania aktualnego poziomu. Jednak coraz szybciej rozwija się eksport z naszego kraju, i on właśnie może być napędową siłą w następnym roku. Coraz więcej przedsiębiorstw dystrybuuje się towary z segmentu FMCG, jakie transportuje się w kontenerach, portowe władze liczą też bardzo na branżę produkująca meble, jaka w ciągu ostatniego czasu stała się światową potęgą. Trudno jest z kolei prognozować cokolwiek jeżeli będzie chodzić o paliwa. Co prawda w roku poprzednim pomimo naprawdę dużych spadków cen odnotowano wysoki poziom przeładunków gazu oraz ropy, jednakże wyciąganie jakiś wniosków z tego na najbliższą przyszłość jest naprawdę ryzykowne. Niestety paliwowy rynek w dużej mierze zależy od polityków, więc ciężko tu będzie robić plany na przyszłość.