Port Gdański jako brama kolejowa na Środkową Europę

Port Gdański jako brama kolejowa na Środkową Europę

Na międzynarodowy transport wchodzi z różnych elementów, najważniejszą rolę spełniają w nim potężne statki kontenerowe transportujące podczas jednej podróży blisko piętnaście tysięcy jednostek ładunkowych. Za to na samym lądzie rosnące znaczenie zaczyna mieć kolej, szczególnie w charakterze kontynuacji drogi morzem. Port Gdański jako brama kolejowa na Środkową EuropęBardzo dobrze w tym względzie wypada Port w Gdańsku, który na dzień dzisiejszy jest największym portem na naszym wybrzeżu, a równocześnie coraz bardziej liczącym się węzłem kolejowym, który obsługuje nie tylko samą Polskę, ale też sąsiednie kraje w Środkowej i Wschodniej Europie. Już blisko jedna piąta ładunków, które obsługuje port jest transportowanych właśnie przy pomocy kolei i ich udział co roku wzrasta. Niektóre osoby szacują powiększenie transportu kolejowego w przeciągu najbliższych dziesięciu lat nawet trzy razy, co na pewno będzie wymagało w nadchodzących latach poważnych inwestycji w infrastrukturę. Zresztą sporo zaczyna się w tej kwestii dziać, bo zarówno zarządzający miastem jak i portem dostrzegają potencjał, jaki będzie za sobą niósł odpowiedni rozwój infrastruktury, i jest planowana jedna z ważniejszych inwestycji w okolicach portu w Gdańsku.

Gdańsk mniejszy obrót kontenerów równoważy bowiem innymi grupami produktowymi.Chodzi mianowicie o modernizację kolejowej trasy dochodzącej do Portu Gdańskiego i wybudowanie nowego mostu nad Wisłą. Ta właśnie inwestycja wyceniana jest na prawie pięćset milionów złotych, będzie ona obejmować kilkunastokilometrowy odcinek trasy kolejowej na którym znajdują się 24 obiekty. Najważniejszym z nich jest Most na Wiśle, przez jego modernizację przepustowość trasy kolejowej wzrośnie kilkukrotnie. Nowy most będzie miał 124 metry długości i 21 wysokości. Przez to, że będzie umieszczony na wysokości 8 metrów nad powierzchnią rzeki nie będzie powodował żadnych problemów na szlaku żeglugowym na rzece, co ma dość duże znaczenie jeśli chodzi o rozwój żeglugi wgłąb kraju. Lecz cała inwestycja obejmuje znacznie więcej, wykonanych zostanie 12 kilometrów nowych torów kolejowych, uruchomione także zostaną zaawansowane układy sterowania kolejowym ruchem. Po dokończeniu wszystkich robót możliwości transportowe do Portu Gdańskiego sporo się zwiększą, co z całą pewnością będzie miało duży wpływ do jego rozwoju.

materiały zaczerpnięte z logistykamorska.pl