Nowy terminal kolejowy w Gdyni

 Nowy terminal kolejowy w Gdyni

Nowy terminal kolejowy w Gdyni
Nowy terminal kolejowy w porcie w Gdyni

Coraz to nowe inwestycje w naszych portach bez przerwy idą naprzód, czego najlepszym przykładem jest oddanie do użytkowania bardzo nowoczesnego terminala kolejowego w porcie w Gdyni. Ten najkosztowniejszy w historii portu projekt zaczął się w roku 2012 i miał obejmować przebudowę oraz modernizację całego terminala kolejowego. Został on wykonany przy udziale Zarządu Morskiego Portu, a prace dotyczyły głównie modernizacji i rozbudowy torów kolejowych w tym miejscu. Bardzo duże znaczenie w całej tej inwestycji miało uzyskanie odpowiedniego dofinansowania. Władze portu otrzymały pieniądze z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki czemu zostały zakupione dwie wydajne maszyny do kompleksowego obsługiwania składu pociągów. Przez to, że zostały one zakupione aktualne możliwości rozładunkowe utrzymują obecnie poziom pół miliona typowych kontenerów na rok, co daje ogromne możliwości rozwoju i współpracy z zagranicznymi i krajowymi klientami. Uruchomienie tego terminala ma również spore znaczenie dla rozwoju coraz bardziej popularnego wśród naszych przewoźników transportu o charakterze intermodalnym.

Prezes tego terminala w swoich wypowiedziach mocno podkreśla zwiększające się znaczenie intermodalnego transportu i jest bardzo zadowolony, że dzięki przeprowadzonym inwestycjom Gdynia zyskała dużą konkurencyjność wśród innych portów na naszym wybrzeżu. Dodatkowo przy tym podkreśla rolę właściwej współpracy między portem a jego firmą, dzięki wcześnie zawartych porozumieniach udało się w stu procentach rozplanować i doprowadzić do końca inwestycję. Najważniejszym elementem całości są wcześniej opisywane suwnice, służące do załadunku kontenerów. Dostarczyła je firma Kocks Krane i pracują one z szybkością około trzydziestu TEU w ciągu godziny. Dzięki swojej szybkości a także przebudowie torów kolejowych na terenie portu w ciągu dnia terminal obsługuje nawet 24 pełne pociągi. Przez rok będzie to dawać około pięćset tysięcy jednostek kontenerowych, co jest bardzo dobrym wynikiem, dającym dość duże możliwości na rozwój. W planach są nowe projekty, przykładowo podłączenie do terminala elektrycznej trakcji.
.