Szybkie omówienie sytuacji finansowej gdyńskiego portu po minionym roku

Krótkie omówienie sytuacji finansowej gdyńskiego portu po minionym roku

Mimo 6-procentowego spadku rozładunków władze portu w Gdyni zaliczają ubiegły rok do niezwykle udanych. Oddano bowiem do użytku szereg istotnych inwestycji, nie tylko takich, które w dużym stopniu rozszerzają przeładunkowe możliwości, lecz również zwiększających konkurencyjność portu na rynku lokalnym. Pośród projektów które zostały zrealizowane ogromne znaczenie miały te inwestowane ze środków unijnych, z sukcesem zostało ich skończonych aż pięć w ubiegłym roku. Mimo sporych nakładów inwestycyjnych Gdyński Port bardzo pozytywnie zakończył też rok pod względem finansowym. Ogólny zysk netto wyniósł 47 milionów złotych, co jest wprawdzie połowę mniej niż rok wcześniej, ale też pamiętać trzeba że wówczas przeprowadzono prywatyzację Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Dodatkowo na nieco niższe wyniki miała również wpływ sytuacja na rynkach finansowych. Port bardzo mocno angażuje swój kapitał w lokaty i inne finansowe instrumenty, a ich rentowność jednak znacznie została obniżona w ostatnich miesiącach. Kolejnym czynnikiem jaki ma wpływ na ogólny wynik jest szybkie zwiększenie się kosztów, kolejne oddawane do użytku projekty powodują duże skoki amortyzacji.

Wśród towarów które są obsługiwane przez port w Gdyni duże spadki zanotowano w obsłudze drobnicy, wskaźnik ten wynosi ponad dziesięć procent. Duże znaczenie na tę sytuację miało przejście do portu w Gdańsku paru ważnych klientów, co niestety przełożyło się na całkowity wynik. Szybkie podsumowanie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym rokuGdynia póki co ma dość trudno jeśli chodzi o konkurencję z Gdańskim portem, gdyż nie ma jeszcze uruchomionej obrotnicy oraz odpowiednio pogłębionego toru wodnego, jakie to projekty umożliwiłyby obsługę dwukrotnie większych statków. Znacząco zmniejszeniu uległ w minionym roku również przeładunek węgla, to z kolei było rezultatem bardzo dużego spadku eksportu tego surowca. Jednak straty te prawie całkowicie zrekompensowano przez rozładunek zbóż – tu w roku ubiegłym zanotowano wzrost o blisko połowę, z 1,9 do 2,9 miliona ton. Do uzyskania tak korzystnych wyników przyczyniły się przede wszystkim inwestycje, które zostały przeprowadzone, to znaczy znaczna przebudowa na Nabrzeżu Szczecińskim a także nowy magazyn na Nabrzeżu Śląskim.