Przewóz kontenera w HELENA-TS Gdynia

  • Przewóz kontenera  – Helena Transport-Spedycja  to firma o ugruntowanej na Wybrzeżu renomie, bez ustanku rozszerzającą i ulepszająca kierunek oferowanych usług. Specjalizujemy się w całościowej obsłudze logistycznej artykułów transportowanych drogą morską oraz lądową. Od wielu lat współpracujemy z terminalami kontenerowymi, drobnicowymi i masowymi obu portów Trójmiasta: Gdańska i Gdyni.
  • Naszą specjalizacją w branży TSL  jest: transport kontenera, transport morski oraz całościowa usługa w zakresie „kontener transport”. Kompleksowo świadczymy usługi w obszarze transportu kontenerów, kontenerów chłodniczych, pozostałych ładunków zjednostkowanych oraz towarów masowych i drobnicowych, w następujących relacjach: Kontener transport, transport morski (seafreight), transport lądowy (land transport), transport kolejowy (rail transport), a także transport lotniczy (airfreight).
  • W profilu proponowanego przez nas zróżnicowania usług (obok oferty transport kontenera) wchodzą: konsultacje transportowe (transport consulting), port services (usługi portowe), (usługi celne (customs clearance) i (ubezpieczenia ładunków (cargo insurance). Na czoło naszych profesji rekomenduje się transport morski.
    Wskutek współpracy z wyróżniającymi operatorami i przewoźnikami morskimi aranżujemy import i eksport wysyłek morskich we wszystkich odniesieniach. Zapewniamy wszechstronną usługę transportu morskiego wysyłek drobnicowych i pełno kontenerowych( LCL i FCL) ( w systemie „od drzwi do drzwi” – w ramach usługi „kontener transport”.
  • Nasza propozycja niesie kompletną obsługę eksportową (w tym transport kontenera), delegację Zleceniodawcy przed armatorem/operatorem, szybkie realizowanie rezerwacji miejsc na statkach, kompletną obsługę importową, dostawę w umowne miejsce, wyznaczone przez Zleceniodawcę, umawianie wszelkich formalności powiązanych ze zwolnieniem wysyłki w porcie, kontrola nad zgodnym wystawieniem zaświadczeń wysyłkowych i certyfikatów ubezpieczeniowych w przypadku akredytywy, doradztwo kupieckie i ubezpieczeniowe i inne służby aspektu tematyki „transport morski”. Kontener transport, transport lądowy: Transport kontenera Helena-TS spełnia prywatnymi zespołami podkontenerowymi wyposażonymi w system obserwowania satelitarnego GPS, umożliwiającymi przewożenie wszystkich typów kontenerów. Dodatkowo firma Helena-TS działa ze sprawdzonymi przewoźnikami drogowymi, co znamiennie wzmacnia zakres przedkładanych służb. „Kontener transport” oraz transport kolejowy.
  • Z obserwacji na coraz to prężny rozkwit transportu kolejowego w kraju (widoczny zwłaszcza na przykładzie terminalu BCT w Gdyni), podpisaliśmy porozumienia z przewoźnikami kolejowymi, aby w pełni kompleksowo dawać usługi na rzecz eksportera lub importera. Propozycja HELENA-TS obejmuje: przewozy (transport) kontenerów po Polsce i w relacjach międzynarodowych, przewozy ciężkich kontenerów w kraju, transporty całopociągowe dla dużej ilości kontenerów. Usługi celne – przeprowadzane przez osobistą agencję celną. Helena Transport – Spedycja to jedna z najdynamiczniejszych i dysponujących najogromniejszym wprawą agencji celnych w Gdyni i Gdańsku, która zapoczątkowała funkcjonowanie usługową w 2000 roku za pozwoleniem Głównego Urzędu Ceł nr 944.
  • Przewóz kontenera stał się  podstawową naszą usługą od zarania powstania naszej spedycji.