Plany na rozwój transportu multimodalnego w najbliższych latach

Plany na rozwój transportu multimodalnego w najbliższych latach

Plany na rozwój transportu multimodalnego w najbliższych latach
Plany rozwojowe intermodalnego transportu w naszym kraju

Kombinowany transport jest coraz popularniejszy wśród logistyków. Polega on na tym, że cała dostawa jest realizowana paroma różnymi sposobami, lecz wszystko ma się odbyć w wygodny i sprawny sposób dla końcowego odbiorcy. Rozwój tego właśnie transportu to jeden z priorytetów jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co można było wywnioskować po liście, jaki został napisany do uczestników odbywającego się w gdańskim centrum konferencyjnym IV Forum Transportu Kombinowanego. Jednym z podstawowych założeń, które zostały podjęte jest uzyskanie w ciągu czterech lat doprowadzenie do wysokości 6 procent w ogólnym transporcie kolejowym. Jest szacowane, że aktualnie poziom ten wynosi niecałe pięć, ale dynamiczny wzrost daje sporo szans na to, że powyższe cele uda się osiągnąć. Na obecną chwilę rynek tego transportu jest już dość stabilny, lecz jego rozwój cały czas trwa. Nadal lideruje PKP Cardio, z prawie 50-procentowym udziałem, ale Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA bez przerwy depczą liderowi po piętach.

Aby powyższe cele udało się osiągnąć niezbędne będzie nie tylko większe zainteresowanie klientów, lecz również odpowiedniej jakości infrastruktura techniczna. Dlatego też w planach na nadchodzące lata znalazło się sporo inwestycji które się wiążą z modernizacją i rozwojem systemu kolei. Zgodnie z z postanowieniami Krajowego Planu kolejowego, który opracowany został we wrześniu ubiegłego roku, w ciągu najbliższych siedmiu lat jest planowane przeznaczenie blisko siedemdziesiąt miliardów, z czego prawie dwie trzecie pochodzi z unijnych funduszy. To w tym roku właśnie jest w planach ukończenie prac modernizacyjnych najważniejszych fragmentów transportowych szlaków, przez co powstać powinna nowoczesna sieć o wysokich parametrach technicznych. Oprócz tego dużo środków ma być przeznaczonych na budowę i wyposażenie centrów logistycznych oraz terminali, a także na nowy tabor. Jest także w planach zmniejszenie opłat za dostęp do sieci kolejowej dla przewoźników oferujących transporty intermodalne, po wykonaniu niezbędnych zmian w przepisach byłoby to jak najbardziej możliwe.