Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadowaniem na pokład statku

Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadowaniem na pokład statku

Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadowaniem na pokład statku
Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadowaniem na statek

Urzędy które się zajmują morskimi przepisami coraz większy nacisk kładą na sprawy bezpieczeństwa transportu. Już za kilka miesięcy wejdą w życie regulacje prawne związane z weryfikacją wagi załadowanych kontenerów. Zgodnie z ich brzmieniem obowiązek zrobienia tej kontroli spoczywa na nadawcy ładunku, i odbywało się będzie jeszcze przed załadunkiem. Nad przepisami dokładnie pracowano już w roku 2014, ale problemy te widziano już znacznie wcześniej, ale z różnych powodów nie udało się tego rozwiązać. Nowe wytyczne wyraźnie nakazują, że każdy nadawca kontenera jest zobowiązany do dokładnej weryfikacji jego masy i przekazania informacji o tym terminalowi i przewoźnikowi. Wprowadzony został również zakaz wysyłki ładunków, które nie poddano weryfikacji. Proponuje się obecnie dwie metody kontroli, więc będzie tu możliwość wyboru bardziej odpowiedniego. Pierwszym z nich jest zważenie kontenera, który jest już wypełniony przy pomocy certyfikowanego sprzętu, a drugi to kontrola wagi wszystkich przedmiotów i zsumowanie jej z wagą pustej skrzyni.

Kłopot z niepoprawnym podawaniem wag od dawna był znany, i długiego czasu było to mocno niebezpieczne. Do ładowni pojedynczego kontenerowca jednorazowo wchodzi kilkanaście tysięcy kontenerów. Przy takiej liczbie nieduże nawet odchylenia zadeklarowanej wagi w porównaniu z rzeczywistą mogą sprawić ogromne problemy na wodzie. Już niejednokrotnie pojawiały się sytuacje zapadania się kontenerów, problemy ze stabilnością statków czy także śmiertelne wypadki wśród członków załogi. W skrajnych przypadkach, przy dużych różnicach między wagą deklarowaną a rzeczywistą może dojść do przechylenia i utonięcia jednostki, co już kilka razy w historii się już wydarzyło. Z tego też powodu morska branża z dużą radością przyjęła planowane zmiany, pomimo tego że będą się one wiązać z nieco większą pracą. Na szczęście przede wszystkim zdecydowano się postawić na sprawy bezpieczeństwa, a nie na zyski za wszelką cenę. Dzięki temu wszystkiemu można żywić nadzieję, że zdarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie już się więcej nie zdarzą.