Nowoczesne formy współpracy grupy PKP Cargo z operatorem kontenerowym Maersk Line

Nowoczesne formy współpracy grupy PKP Cargo z operatorem kontenerowym Maersk Line

Jednym z ważniejszych aspektów przy międzynarodowym przewozie ładunków kontenerowych jest jego zorganizowanie już w kraju docelowym, gdzie przypływają statki. Kontenery są rozładowywane w terminalu portowym i z tego miejsca powinny być sprawnie i szybko dowiezione do ostatecznego odbiorcy. Do niedawna jeszcze odbywało się to przede wszystkim za pomocą samochodów ciężarowych, lecz w ostatnich latach bardzo dynamicznie zaczęła na ten rynek wchodzić ze swoją ofertą grupa kolejowa PKP CARGO. Operator ten świadczy głównie usługi o charakterze intermodalnym, to znaczy kontenery są transportowane przy pomocy kolei do jednego z kilku terminali zlokalizowanych w centrum, a następnie dostarczane do końcowego odbiorcy za pomocą tirów. Rozwiązanie tego typu znacznie ogranicza całościowe koszty transportowania, gdyż przewóz kilkudziesięciu jednostek kontenerowych pociągiem będzie kosztował znacznie mniej, niż pokonanie takiego samego odcinka przez kilkadziesiąt pojazdów. Dlatego też usługi tego typu zdobywają coraz większą popularność, włącznie z tym że PKP CARGO w ostatnim czasie nawiązało współpracę ze światowym operatorem kontenerowym Maersk Line.

W obecnej chwili przewozy kontenerów realizowane są do trzech baz logistycznych, czyli Warszawy, Sławkowa i Kątów Wrocławskich, a główną ich cechą jest bardzo duża regularność. Składy odjeżdżają o określonych godzinach bez względu na ilość ładunków, i ta właśnie regularność daje tak niezbędny dla klientów element stabilności i powtarzalności. Nowoczesne formy współpracy grupy PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line
Najnowsze z usług dla Maersk Line zaczęły obejmować jeszcze więcej, to znaczy system nazywany port to door. Tego tupu usługa jest połączeniem transportu samochodowego i kolejowego z równoczesnym uzgodnieniem dokładnych ram czasowych na wykonanie. Kontener odbierany jest na terenie portu, załadowywany na platformę wagonu i dowożony do stacji przeładunkowej, a tam następuje przeładunek na tira. Zgodnie z obowiązującą umową towary należy dostarczyć do odbiorcy o określonej godzinie, podobnie jest z transportem w drugim kierunku, czyli odbiorem pełnych kontenerów i przewiezieniem ich na statek.